Guru dan Staff

KODISI TENAGA PENDIDIK DAN KEPENDIDIKAN

SMK MUHAMMADIYAH 3 SAMARINDA

 

TENAGA PENDIDIK

No

Mapel

NBM

NUPTK

Nama Guru

Pendidikan Terakhir

TMT

1

Al-Islam dan Kemuhammadiyahan

992 006

0352 7556 5630 0043

Suhartini, S.Ag

SI

01 Juli 2003

2

 

 

6472 0647 0791 0004

Risyadatul Fitriyah, S.Pdi

SI

01 Juli 2013

3

PKn dan Sejarah

764 207

3433 7416 4330 0073

Dra. Sri Wahyuni

SI

01 Juli 1995

4

Bahasa Indonesia

 

 

Ari Pratama, S.Pd

SI

01 Juli 2012

5

 

 

 

Ahmad Indarto, S.Pd

SI

01 Juli 2000

6

Matematika

 

 

Sardiansyah, S.Pd

SI

01 Juli 2017

7

Bahasa Inggris

 

 

Diana Iriantina, S.Pd

SI

01 Juli 2014

8

Penjaskes

 

 

Muhtar, S.Pd

SI

01 Juli 2012

9

Industri Kreatif, Prakarya dan Kewirausahaan

 

 

Suroso Susanto, S.Pd

SI

01 Juli 1998

10

Fisika

 

 

Frengky Santoso, S.Pd

SI

01 Juli 2012

11

Kimia

 

 

Doni Wirawijaya, M.Si

S2

01 Juli 2013

12

BK

 

6472 0553 1290 0005

Feri Puspita, S.Pd

SI

01 Juli 2013

13

Produktif TITL, TKR & TAB

992 002

5433 7636 6420 0022

Sugeng Riyadi, ST

SI

01 Juli 2004

14

 

965 943

7052 7516 5330 0073

SBS. Noor Immawati, ST

SI

01 Juli 2001

15

 

907 801

4154 7586 6120 0013

Sugeng Agus Rodi, SE

SI

01 Juli 2003

16

 

 

 

Waluyo Panca P, S.Pd

SI

01 Juli 1997

17

 

 

 

Riwanty Yuliatun, S.Pd

SI

01 Juli 2001

18

 

 

5757 7586 6020 0032

Puguh Setiyo K, ST

SI

01 Juli 2006

19

 

992 001

3735 7646 6520 0020

Mady Deka A, SST

D IV

01 Juli 2006

20

 

 

 

Saipul. A.Md

DIII

01 Juli 2017

21

 

569 425

6344 7416 4420 0043

Abd. Karim, S.Pd., MM

S2

01 Juli 1989

 

TENAGA KEPENDIDIKAN

No

Tugas TAS

Nama

Pendidikan Terakhir

Masa Kerja

1

Kepala TAS

Drs. Wagiran

SI

01 Juli 1995

2

Bendahara

Rukma Diani, SE

SI

01 Juli 2005

3

Staf TAS

Muhtar, S.Pd

SI

01 Juli 2013

4

Satpam

Tuwon

SMP

01 Juli 2003

5

Penjaga Malam

Bairan

SMP

01 Juli 1997